برنامه کلاس های آموزشی


نرخ شهریه مصوب رشته صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای هیات نظارت استان البرز سال ۱۴۰۱

موضوع آموزش           تعداد ترم       تعداد جلسات             شهریه (تومان)

آشپزی                        ۵                  ۳۰                          ۶/۱۳۰/۰۰۰

شیرینی درجه ۲           ۴                  ۲۴                         ۵/۳۰۰/۰۰۰

شیرینی درجه ۱           ۲                  ۱۶                        ۴/۳۰۰/۰۰۰

نانهای حجیم                ۱                  ۶                        ۱/۷۷۰/۰۰۰

کافی شاپ                  ۱                 ۱۰                        ۴/۴۶۰/۰۰۰

سفره آرایی                 ۱                ۱۰                        ۲/۶۶۰/۰۰۰

دسر بین المللی           ۱                ۱۰                        ۳/۶۵۰/۰۰۰

کباب زن تخته کار          ۱                 ۶                          ۲/۹۰۰/۰۰۰

غذاهای فوری              ۱                ۱۰                       ۳۰۰۰/۰۰۰۰