برنامه کلاس های آموزشی

دوره های عمومی ❤️ بانوان

نرخ شهریه مصوب رشته صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای هیات نظارت استان البرز سال ۹۶دوره های عمومی ❤️ آقایان

نرخ شهریه مصوب رشته صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای هیات نظارت استان البرز سال ۹۶