برنامه کلاس های آموزشی


نرخ شهریه مصوب رشته صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای هیات نظارت استان البرز سال ۱۴۰۱

موضوع آموزش           تعداد ترم       تعداد جلسات             شهریه (تومان)

آشپزی                        ۵                  ۳۰                          ۹۰۰

شیرینی درجه ۲           ۴                  ۲۴                          ۷۳۰

شیرینی درجه ۱           ۲                  ۱۶                         ۳/۱۰۰

نانهای حجیم                ۱                  ۶                          ۱/۳۰۰

کافی شاپ                  ۱                 ۱۰                        ۳/۲۰۰

سفره آرایی                 ۱                ۱۰                         ۱/۵۰۰

دسر بین المللی           ۱                ۱۰                         ۲/۷۰۰

کباب زن تخته کار          ۱                 ۶                          ۲/۱۰۰

غذاهای فوری              ۱                ۱۰                        ۲/۱۰۰