برنامه کلاس های آموزشی

 

نرخ شهریه مصوب رشته صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای هیات نظارت استان البرز سال ۱۴۰۲

موضوع آموزش           تعداد ترم       تعداد جلسات             شهریه (تومان)

آشپزی                        ۵                  ۳۰                          ۹/۴۴۰/۰۰۰

شیرینی درجه ۲           ۴                  ۲۴                         ۷/۴۰۰/۰۰۰

شیرینی درجه ۱           ۲                  ۱۶                        ۵۵/۴۰۰/۰۰۰

نانهای حجیم                ۱                  ۶                        ۳/۵۰۰/۰۰۰

کافی شاپ                  ۱                 ۱۰                        ۷/۳۵۰/۰۰۰

سفره آرایی                 ۱                ۱۰                       ۳/۲۰۰/۰۰۰

دسر بین المللی           ۱                ۱۰                        ۶/۴۰۰/۰۰۰

کباب زن تخته کار          ۱                 ۶                          ۷/۰۰۰/۰۰۰

غذاهای فوری              ۱                ۱۰                      ۴/۶۰۰/۰۰۰